O mně

Jsem rodilá mluvčí. Střední školy ukončené maturitní zkouškou (gymnázium, sociálně-právní nástavba) jsem absolvovala na Slovensku. V České republice žiji již 35 let. Zde jsem absolvovala vysokou školu se sociálním zaměřením v Českých Budějovicích.

Překladatelské činnosti se věnuji víc než 15 let. Před 15ti lety jsem byla také jmenována soudní tlumočnicí jazyka slovenského.

Ohledně soudních překladů a tlumočení spolupracuji  zejména se státními orgány. Mých služeb využívají v této oblasti i překladatelské agentury a různé firmy i jednotlivci. Soudně se překládají například osobní dokumenty, nebo podklady pro výběrová řízení.

 Překladatelské agentury, s nimiž spolupracuji ohledně běžných i soudních překladů:

Skřivánek, s.r.o.

Germa - jazyková agentura

J-service

Agentura Parole

Kinley

Loggos

a jiné